Manja slova Veća slova RSS

Javne nabavke

25.05.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti, za partiju 2 broj 01-426/20-11876 od 20.05.2020.

Predmet ugovora je nabavka usluge ovjere i kalibracije opreme za Forenzički centar, koji je zaključen sa ponuđačem Zavod za metrologiju Podgorica.

25.05.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti, za partiju 1 broj 01-426/20-11875 od 20.05.2020.

Predmet ugovora je nabavka usluge ovjeravanja opreme za JRM, zaključenen sa ponuđačem Zavod za metrologiju Podgorica.

15.05.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 426/20-11354/3 od 15.5.2020.

Nabavka hrane za službene pse

14.05.2020.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 426/20-8679/2-1 od 14.5.2020.

Usluge ovjere i kalibracije opreme za JRM i Forenzicki centar

05.05.2020.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 426/20-10416/2 od 5.5.2020.

Usluge pšroduženja licence za specijalizovane softverske programe za digitalnu forenziku.

04.05.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-426/20-9684/3 od 16.04.2020.

Predmet ovog ugovora je nabavka hrane za službene konje, sa ponuđačem "13 Jul Plantaže" a.d. Podgorica.

29.04.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-42720-105053 od 29.04.2020.

Predmet ovog ugovora je nabavka i ugradnja opreme za video nadzor, sa ponuđačem "Senzor" d.o.o. Podgorica.

24.04.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-427/20-9146 od 1.4.2020. godine

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga štalskog smještaja za službene konje, sa ponuđačem "13 Jul Plantaže" a.d. Podgorica.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sljedeća slijedeća