Manja slova Veća slova RSS

Javne nabavke

31.01.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-426/20-2169/1 od 27.01.2020. godine

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga popravke i servisa detektora eksploziva,zaključen sa "VIRAGE" d.o.o.

31.12.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti 01 broj 404/19-36446 od 31.12.2019.

Predmet ovog ugovora je nabavka službenih pasa i obuka

13.12.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-404/19-34253/1 od 12.12.2019. godine

Predmet ovog ugovora je nabavka guma za motona vozila, za partiju 1-nabavka autoguma premijum klase, sa ponuđačem "Vujačić Company" d.o.o. Podgorica.

06.12.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti 01 broj 404/19-30880/1 od 4.12.2019.

Ugovor sa „Kresoja“ d.o.o. Sesvete, Hrvatska

28.11.2019.

Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavke male vrijednosti broj 01-404/19-32045/2 od 28.11.2019. godine

Za usluge popravke i servisa detektora eksploziva i razne usluge popravki i održavanja

26.11.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti 01 broj 404/19-30881/1 od 18.11.2019.

Ugovor sa „Draeger Tehnika“d.o.o. Beograd

20.11.2019.

Ugovor broj 01-404/19-30880/1 od 18.11.2019. godine

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga kalibracije etilometara, za partiju 1, sa ponudacem "Sky Technologies" d.o.o. Beograd.